A CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Egyezmény a védett növény és állatfajok nemzetközi kereskedelméről) egyezmény nemzetek, kormányok között köttetett abból a célból, hogy biztosítsa azt, hogy a vadon élő növény- és állatfajokkal történő nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse e fajok fennmaradását.

A vadon élő fajokkal folytatott nemzetközi kereskedelem éves szinten több milliárd dollár értéket tesz ki, és növény- és állatfajok több száz millió egyedét érinti. A kereskedelem igen sokrétű: az élő növények és állatok mellett a különféle fajokból készült feldolgozott termékeket is magában foglalja. Néhány növény- és állatfaj nemzetközi kereskedelme igen nagy méreteket ölt, ami más egyéb tényezőkkel – mint a természetes élőhelyek pusztulása – együtt hatalmas nyomás alá helyezi egy-egy faj populációját, veszélybe sodorva ezzel az adott faj fennmaradását. Más, a nemzetközi kereskedelem által érintett fajok bár nem veszélyeztetettek, mégis szükség van a velük folytatott kereskedelem szintjének szabályozására, annak érdekében, hogy a faj fennmaradása biztosítva legyen.

Mivel a vadon élő fajokkal folytatott kereskedelem mára országhatárokon átívelő mérteket öltött, szükség lett egy nemzetközi összefogás és szabályozás létrehozására annak érdekében, hogy az érintett fajokkal folytatott kereskedelem elfogadható szinten maradjon, és ne veszélyeztesse a fajok fennmaradását. A CITES egyezmény e nemzetközi összefogásra való igény szellemében született meg. Az egyezmény jelenleg több mint 30.000 növény- és állatfajnak biztosít különböző szintű védelmet.

További információért látogassa meg a CITES honlapját: http://www.cites.org/